Kvalitet

Verujemo da je visok kvalitet naših proizvoda i usluga suština našeg poslovanja i stalno radimo na njihovom unapređenju. Naši zaposleni posećuju konferencije i seminare za obuku kako bi našim klijentima ponudili najbolje sirovine i tehničku pomoć. 

Fairwild sertifikat

COSMOS Ecocert sertifikat

KOSHER

ISO 9001:2015 SERTIFIKAT

HACCP SERTIFIKAT

Pharmanais doo
29 Novembar br 1
18 330 Babušnica

Vase Čarapića 84
18 000 Niš
Tel: +381 18 594 449
Mobilni: +381 64 2773 578
Email: info@pharmanais.com